Procesmatig-denken i.p.v. machine-denken is de toekomst

Procesmatig-denken i.p.v. machine-denken is de toekomst

1 oktober 2020

Een introductie van André van der Ent, processpecialist timmerindustrie

Bij De Groot kun je naast machines, service, onderdelen en scholing terecht voor al je vragen en uitdagingen over geautomatiseerde productieprocessen. Voor de uitbreiding van ons team dat zich specifiek bezig houdt met de timmerindustrie, hebben wij deze keer onze zoektocht naar een nieuwe collega anders aangepakt.

In plaats van een specialist op te leiden en bekend te laten worden met de branche hebben wij gemeend iemand te moeten vinden uit de branche en bekend met het proces. Sinds juli 2020 hebben wij in André van der Ent de ideale mix van kennis van machines en kennis van het proces gevonden. André is een waardevolle toevoeging aan het team specialisten voor de timmerindustrie. André stelt zichzelf voor:

Hoe ben je bij De Groot Bewerkingsmachines terecht gekomen?

Als Ingenieur Bouwkunde heb ik bij mijn voormalig werkgevers Spek Kozijntechniek en Adriaan van Erk Timmerfabriek kennis gemaakt met de Nederlandse timmmerindustrie. Voor zowel de particuliere- als zakelijke markt heb ik me destijds bezig gehouden met de modernisering & automatisering van de bestaande productiemethodes voor kozijnen, ramen, deuren.

Ik was verantwoordelijk voor de inrichting én aansturing van de Matrix Software op zowel de 1e als 2e generatie Conturex. Deze combi van software en bewerkingsmachine heeft beide bedrijven veel flexibiliteit naar hun klanten opgeleverd. Maatwerk gaf immers geen hoge meerkosten meer.

Daarna heb ik me, voordat ik uiteindelijk bij De Groot familie kwam, bij De Waal Bouw bezig gehouden met waardecreatie d.m.v. het ‘Lean-proces’. Denk hierbij aan kwaliteitsverbetering, verkorten doorlooptijd, kostenvermindering en het reduceren van verspilling.

Hoe vul jij het team Timmerindustrie aan?

We hebben een allround team dat van A-Z klaar staat voor onze klanten. Als we in het verkoopproces aan tafel zitten bij een klant breng ik mijn kennis van de techniek van het productieproces en de innovaties in. Samen met de productspecialist bieden we een ‘bij de klant passende machine’ aan. Dit doen we niet alleen op basis van de te maken hoeveelheden, maar ook op basis van wat de klant wil maken.
Vanuit mijn praktische achtergrond kan ik mijn opgedane proceskennis toepassen bij onze klanten ook als ze het willen inpassen in hun huidige werkwijze. Optimalisatie en begeleiding van koop tot oplevering zijn belangrijke aspecten waar ik de klant vervolgens ook in begeleid.

Hoe zie je de markt over 5/10 jaar?

De komende jaren zal naar mijn mening grotendeels in het teken staan van verdere automatisering van de kozijnproductie. Met name het automatisch opsluiten van kozijnen, waarvan de eerste ideeën zo’n 10 jaar geleden al ontstaan zijn. Het belangrijkste thema van deze automatisering wordt de verduurzaming van de timmerfabriek, en met name beperken van afval; de zgn. PlanetProof productie.

Tevens verwacht ik dat de focus voor de moderne timmerfabriek voornamelijk ligt in verkorting van de doorlooptijd en hieraan inherent verkleining van voorraden en kostenbesparing. Met name op dit punt is het machine-assortiment van De Groot sterk omdat de snelheid van onze bewerkingscentra niet afhankelijk is van de volgorde waarin we onderdelen produceren.

De Groot levert evt. ook de complete productielijn aan want we hebben diverse mogelijkheden vóór de bewerkingscentra in kort-, schaaf- en vingerlaslijnen en ook ná de bewerkingscentra met een automatische opsluitcel.

Vanuit welke invalshoek ga je gesprekken in met de klant?

Wij werken altijd vanuit gedachte van het proceswerken en niet vanuit de machine. De flexibiliteit, betaalbaarheid én kwaliteit van het eindproduct is altijd ons vertrekpunt. Het verschillend in kunnen zetten van machines zodat bijv. productie per kozijn één van de mogelijkheden is, is onderdeel van onze Lean-gedachte. Ik vind het daarom belangrijk dat we samen met de klant zoeken naar de beste oplossingen. Uiteraard moeten de mogelijkheden én onmogelijkheden binnen processen en de daarbij behorende machines niet vermeden worden.

Wellicht net zo belangrijk vind ik de begeleiding van moment van aanschaf tot aan de oplevering van de machine(s). Bij de realisatie van een high-tech productieproces verandert er veel en goede begeleiding zorgt voor de beste start van het nieuwe, toekomstbestendige bewerkingsproces.

Wil jij ook met De Groot naar jouw processen kijken?

Met André hebben we weer een grote stap gemaakt in het ‘procesdenken’ en wij zijn ervan overtuigd dat hij niet alleen voor ons, maar zeker onze timmerfabrikanten van grote waarde zal zijn. Neem contact met ons op als je ook met ons team voor de timmerindustrie over jouw processen na wilt denken.