https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=652532&fmt=gif" />

Altendorf F25 formaatzaag

De formaatzaag voor iedereen.

Met de introductie van de Altendorf F25 formaatzaag heeft Altendorf hét antwoord voor startende bedrijven en incidentele gebruikers van de formaatzaag. Je kunt nu de kwaliteit van Altendorf in jouw werkplaats hebben staan voor een zeer aantrekkelijke prijs.