https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=652532&fmt=gif" />

Holz Handwerk en JEC World zijn verplaatst


In verband met de situatie rondom het coronavirus is door de organisatie van Holz Handwerk en JEC World besloten de beurzen uit te stellen. De Groot Bewerkingsmachines zou hier samen met Biesse, Weinig en Altendorf aanwezig zijn om enkele interessante productinnovaties te presenteren.

Coronavirus

Bij De Groot houden wij de situatie rond het coronavirus uiteraard scherp in de gaten. We willen de gezondheid van ons personeel, klanten en andere relaties garanderen. Vooralsnog zien wij geen noodzaak voor ingrijpende maatregelen. Onze showroom is gewoon open en wij opereren zoals u van ons gewend bent.