https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=652532&fmt=gif" />

Hout OverMorgen

Het thema was “Hout OverMorgen”. Overmorgen is nu! Stel toekomstbeslissingen niet uit.

Uitdagingen op de hout- en bouwmarkt, zoals hoge houtprijzen en druk op de verkrijgbaarheid van hout, plaatmaterialen en andere grondstoffen, schreeuwen om krachtige ondernemers die pro-actief en bij de tijd zijn.

Sprekers tijdens de Houtwereld Praktijkdag

Ruud Veltenaar

Dagvoorzitter, toekomstfilosoof en inspirator Ruud Veltenaar opende prikkelend de dag. Hij hield alle bezoekers bij de les met zijn voordracht "Shift Happens" en stelde uitdagende vragen aan sprekers én toehoorders.

Wilt u de presentatie van Ruud Veltenaar downloaden? Dat kan via onderstaande link tot en met 25 november. Bij wachtwoord vult u HOUTW in.

Introductie Ruud de Groot

Na een kort teasend openingswoord geeft Ruud Veltenaar het woord aan directeur/eigenaar van De Groot Bewerkingsmachines Ruud De Groot.

Ruud de Groot

Directeur Ruud de Groot heette de bezoekers welkom en sprak zijn dank uit om gastbedrijf te mogen zijn voor deze editie van de Houtwereld Praktijkdag. Hij stelde dat tijden veranderen en dat het voor De Groot tijd is om de jeugd te betrekken bij de besluitvorming over de toekomst. Daarop nodigde hij zijn zoon Martijn (24) uit om zijn toekomstvisie voor het bedrijf te delen met het publiek.

Martijn de Groot

Martijn de Groot is met ingang van dit jaar als 3e generatie actief in het familiebedrijf. In zijn toekomstvisie ziet hij dat De Groot zich inzet als partner voor ondernemers. Daarnaast richt hij zich op een lange termijn visie, investeren in innovatie en vakmanschap.

Martijn de Groot

Martijn de Groot is met ingang van dit jaar als 3e generatie actief in het familiebedrijf. In zijn toekomstvisie ziet hij dat De Groot zich inzet als partner voor ondernemers. Daarnaast richt hij zich op een lange termijn visie, investeren in innovatie en vakmanschap.

Michel van Eekert

Michel van Eekert, directeur van Buildsight hield een met cijfers onderbouwde voordracht over trends en ontwikkelingen in de conjunctuur, woning- en utiliteitsnieuwbouw.

Ton Hillen

Voorzitter van de raad van bestuur en CEO van Heijmans NV vertelde over de uitdagingen waar hij met zijn bedrijf mee te maken heeft gehad. Hij deelde ervaringen, inzichten en oplossingen en riep tot slot de houtbranche op zich meer te verenigen om de markt te overtuigen hout te gebruiken als biobased materiaal.