https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=652532&fmt=gif" />

Periodiek onderhoud, juist nu

Het zijn uitdagende tijden. En met inventiviteit en aanpassingsvermogen kun je je nu onderscheiden.

Het zijn onzekere tijden waarin je misschien niet denk aan investeren. Het is dan nu juist dé tijd om je machine preventief te onderhouden. Hoe beter je voor je machine zorgt, des te langer deze meegaat.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw persoonlijke gegevens. Raadpleeg uw rechten in het privacybeleid voor meer informatie.

Bekijk de Privacy Policy van De Groot Bewerkingsmachines