https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=652532&fmt=gif" />

Online opening vernieuwde democenter

Presentatie - innovatie - inspiratie

De afgelopen maanden zijn we volop in de weer geweest om ons democenter te vernieuwen. De opening willen wij natuurlijk Groots met jullie vieren. Maar hoe doe je dat ten tijde van COVID-19? Met een online opening!