https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=652532&fmt=gif" />

De Groot sponsor van het Housing Project Sri Lanka

Op zaterdag 7 april is het Housing project in Sri Lanka geopend. De Groot Bewerkingsmachines is mede-sponsor van het project. Ruud de Groot en Frank Meenderink waren bij de opening aanwezig.

Schrijnende situatie voorafgaand aan het Housing Project

Mensen in het dorp Adhikarigama leefden al tientallen jaren in tijdelijke schuilplaatsen gemaakt van klei, rot hout en bladeren.

De opening van het Housing Project in Sri Lanka

Nadat de vlaggen van Sri Lanka, Nederland en NEDLA (de Sri Lankaanse zusterorganisatie van stichting HAS) zijn gehesen en de volksliederen zijn gespeeld, voerden traditionele “Kandy dancers” een dansshow op onder luid tromgeroffel. Daarna is elk huis officieel geopend door één van de meegereisde sponsoren. De Groot openden huizen 4 en 14.

De nieuwe situatie voor de bewoners

In 2,5 jaar zijn er zestien nieuwe huizen gerealiseerd en twee huizen afgebouwd met geld dat door gezamenlijke partners is gedoneerd. Kartrekker van dit project is Hebo Kozijnen uit Hengevelde.

In het project, dat loopt via de Nederlandse Stichting HAS: Hulp Aan Sri Lanka, is elektriciteit en een waterleiding aangelegd naar elk huis. Voor velen is er nu een permanente woning die erg goed is van kwaliteit. Een stabiele basis voor de toekomst.

Het is niet te beschrijven hoe dankbaar de mensen zijn voor wat er is gerealiseerd. De gezamenlijke partners zijn het er unaniem over eens dat iedere bestede euro op de juiste plaats terecht is gekomen.


De nieuwe situatie voor de bewoners

In 2,5 jaar zijn er zestien nieuwe huizen gerealiseerd en twee huizen afgebouwd met geld dat door gezamenlijke partners is gedoneerd. Kartrekker van dit project is Hebo Kozijnen uit Hengevelde.

In het project, dat loopt via de Nederlandse Stichting HAS: Hulp Aan Sri Lanka, is elektriciteit en een waterleiding aangelegd naar elk huis. Voor velen is er nu een permanente woning die erg goed is van kwaliteit. Een stabiele basis voor de toekomst.

Het is niet te beschrijven hoe dankbaar de mensen zijn voor wat er is gerealiseerd. De gezamenlijke partners zijn het er unaniem over eens dat iedere bestede euro op de juiste plaats terecht is gekomen.

De nieuwe situatie voor de bewoners

In 2,5 jaar zijn er zestien nieuwe huizen gerealiseerd en twee huizen afgebouwd met geld dat door gezamenlijke partners is gedoneerd. Kartrekker van dit project is Hebo Kozijnen uit Hengevelde.

In het project, dat loopt via de Nederlandse Stichting HAS: Hulp Aan Sri Lanka, is elektriciteit en een waterleiding aangelegd naar elk huis. Voor velen is er nu een permanente woning die erg goed is van kwaliteit. Een stabiele basis voor de toekomst.

Het is niet te beschrijven hoe dankbaar de mensen zijn voor wat er is gerealiseerd. De gezamenlijke partners zijn het er unaniem over eens dat iedere bestede euro op de juiste plaats terecht is gekomen.

Meer projecten

De delegatie bracht ook een bezoek aan een Elders Home in Kandy. Mede door sponsoring van De Groot heeft dit ouderenhuis er in 2011 ruimte bijgekregen door een flinke aanbouw. Goed om te zien hoe gelukkig de bewoners zijn en goed alles verzorgd wordt.