https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=652532&fmt=gif" />

Van ruw materiaal naar eindproduct

Alle afzonderlijke componenten worden aangestuurd vanuit de nieuwe WEINIG Control Suite. Het ruwe materiaal wordt in één bewerkingsgang bewerkt tot halffabrikaten. Deze gaan tot slot naar een Weinig Conturex cnc-bewekingscentrum voor verdere bewerking.