https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=652532&fmt=gif" />

Keuring en veiligheid

De Groot keurt conform SKH-normering en NEN 3140

Wilt u er zeker van zijn dat u met veilige machines werkt die aan de geldende eisen voldoen? Laat onze gecertificeerde keurmeesters jaarlijks een inspectie uitvoeren! Dat resulteert in een keuringsrapport dat u inzicht geeft in de technische- en veiligheidsstatus van uw machines.

Zo keurt De Groot

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw persoonlijke gegevens. Raadpleeg uw rechten in het privacybeleid voor meer informatie.

Bekijk de Privacy Policy van De Groot Bewerkingsmachines