https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=652532&fmt=gif" />

Nieuwe machines voor constructie en kopverbindingen

Constructie / Kopverbindingen

In de categorie constructie en kopverbindingen biedt De Groot een uitgebreid programma Vertongen pennenbanken en Weinig Grecon vingerlasmachines.

Door nauwe contacten met de fabrikanten krijgt u altijd de laatste technieken te zien; in de showroom bij De Groot of bij één van de vele referentieadressesn waar een pennenbank of vingerlasmachine staat opgesteld.