https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=652532&fmt=gif" />

Bezoek ons De Groot Plein!

Een bezoek aan De Groot is niet alleen leuk voor de prachtige machines die we hebben staan. Uniek aan de showroom is het De Groot Plein, waar we u graag ontvangen voor een hapje of een drankje.