https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=652532&fmt=gif" />

‘De samenwerking tussen collega’s is super!’

Eveline maakt sinds 2018 deel uit van ons team, waar ze voor ons een deel van de financiële administratie verzorgd. Ook is ze lid van onze personeelsvereniging en verzorgt ze interne communicatie. Sinds 2019 is ze binnen De Groot ook preventiemedewerker geworden, waarbij ze ervoor zorgt dat iedereen veilig werkt. Vanuit haar functie staat ze veelvuldig in contact met vele collega’s.

"Naast hard werken is er ook tijd voor ontspanning"

Eveline Rootinck