https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=652532&fmt=gif" />

"Trots op de meerwaarde die we met alle collega’s bieden"

Martijn is de 3e generatie en zal binnen enkele jaren het bedrijf overnemen van zijn vader en huidige eigenaar, Ruud. Na het afronden van zijn bachelor Technische Bedrijfskunde en zijn master International Management is hij sinds maart 2018 verbonden aan de organisatie als Management Trainee.

In zijn functie leert hij de organisatie kennen en vormt hij zijn visie voor de toekomst. Samen met alle collega’s maakt hij het bedrijf dan ook klaar voor de vele jaren die gaan volgen.

"Samen maken we het bedrijf klaar voor de toekomst"

Martijn de Groot