SKH keuring

SKH keuring bij De Groot

Wil je er zeker van zijn dat je met veilige machines werkt die aan de geldende eisen voldoen? Laat onze gecertificeerde keurmeesters jaarlijks een SKH keuring uitvoeren! Dat resulteert in een keuringsrapport dat je inzicht geeft in de technische- en veiligheidsstatus van jouw machines. Een jaarlijkse SKH keuring van het machinepark is daarnaast ook nodig voor het verkrijgen van een VCA-certificaat en/of KOMO-keurmerk.

SKH keuring logo

SKH keuring

De Groot is sinds 2004 certificaathouder voor SKH. Dat wil zeggen dat onze keurmeesters keuringen uit mogen voeren binnen de SKH richtlijn. Deze is vastgelegd in verschillende inspectielijsten opgesteld naar aanleiding van de Arbowetgeving en de hierin vastgelegde Richtlijn Arbeidsmiddelen. Kijk voor meer informatie op www.skh.org.

Daarnaast is De Groot sinds 2013 gecertificeerd om te keuren volgens NEN 3140. Je kunt daarmee bij jouw SKH-keuring ook direct het elektrische handgereedschap mee laten nemen. Kijk voor meer informatie op NEN3140 of maak direct telefonisch een afspraak voor keuring.

Bel 073 547 1300 (optie 2)

Aanvraagformulier SKH keuring

Stappen voor de SKH-keuring van De Groot

1. Inspectie
SKH heeft voor elke bewerkingsmachine een afzonderlijke inspectielijst opgesteld, toegespitst op de te keuren machine. Een technicus van het keuringsteam voert de inspectie uit volgens de inspectielijsten. Daarbij maakt hij foto's van de machine(s).

2. Statusrapport
Op basis van de inspectie ontvang je een vrijblijvend advies, een foto per machine en een statusrapport waarop staat of de geïnspecteerde machine wel/niet voldoet aan de geldende veiligheidseisen. Wanneer de machine niet voldoet vermelden wij ook wat de werkzaamheden en kosten zijn om de machine weer te laten voldoen aan de eisen. Je bepaalt vervolgens zelf of je de werkzaamheden uit wilt laten voeren.

3. Planning
Laat je de werkzaamheden uitvoeren door De Groot, dan worden de juiste onderdelen besteld via onze onderdelen-afdeling en wordt een bezoek van onze technicus ingepland.

4. Bezoek technicus
Een technicus voert de werkzaamheden uit, zodat de machine weer voldoet aan de veiligheidseisen. Ook het regulier onderhoud aan andere machines kan indien gewenst door de technicus worden uitgevoerd.

5. Afmelding SKH of NEN 3140
Je ontvangt een nieuw statusrapport voor de aangepaste machines. Met dat statusrapport verzorgt De Groot de afmelding van de machines bij SKH of NEN.

6. Uitreiking certificaat
Het SKH- of NEN certificaat reiken wij vervolgens uit met de bijbehorende sticker met de nieuwe keuringsdatum. In het geval van een SKH-keuring ontvang je een door SKH uitgegeven instructielijst die bij de machine blijft. Hierop staan specifieke veiligheidsinstructies.

7. Herinnering
Na 11 maanden ontvang je een vrijblijvende herinnering van De Groot dat de jaarlijkse keuringstermijn afloopt, zodat je een nieuwe inspectiedatum kunt plannen.

Bel 073 547 1300 (optie 2)